Werkwijze

50|50-B-Green heeft een tuin gerealiseerd, zonder dat er sprake was van een lopend project. We zijn vanaf niets begonnen en het heeft gewerkt. Daarom stellen wij deze blauwdruk van aanpak beschikbaar aan iedereen die een soortgelijk project vanaf de grond wil opbouwen. Het blog volgt al onze inspanningen vanaf de eerste dag, zodat iedereen kan zien welke stappen we hebben gezet en welke valkuilen zijn overwonnen.  

Schermafbeelding 2018-08-20 om 13.47.49.png

 

50|50 B-Green gaat over groenvoorziening, educatie, activering en maatschappelijke initiatieven en duurzaamheid. Stadslandbouw biedt een super werkzame mogelijkheid - mits juridisch slim ingericht - om een vergeten locatie tijdelijk tot leven te brengen. Kwaliteit, originaliteit, creativiteit zijn de kernthema's. En verder heb je nodig: een strakke locatie, organisatie en operationeel concept. Met wie hebben we dat geflikt? In het samenbrengen van de spelers schuilt het geheim.

logo.CNME_1

 

 

In het project 50|50 B-Green neemt het Maastrichtse CNME het 'praktische landbouwen' op zich (klik op hun logo om naar de site te gaan). In opdracht van de gemeente Maastricht voert het CNME een programma uit rond stadslandbouw. Het programma bestaat uit: "beleidsadvies geven aan overheden, kennis delen, de kennis en vaardigheden bevorderen bij initiatieven en het begeleiden, verbinden en helpen van initiatieven en projecten in een netwerk." Nou, daar past 50|50 B-Green naadloos in.

03-logo Servatius

Woningstichting Servatius stelt - als eigenaar - de locatie tijdelijk beschikbaar en zal tijdens de duur van het project onderhoudswerkzaamheden blijven verrichten. In buurten als Wyckerpoort Noord, waar Servatius veel woningen bezit, stimuleert Servatius dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed. Past perfect dus.

Schermafbeelding 2015-05-05 om 19.31.15

Het Leger des Heils zal als operationeel beheerder de dagelijkse rol vervullen. Het Leger des Heils is een praktische flexibele zorgorganisatie. Iedereen doet ertoe. Iedereen is waardevol en iedereen mag erbij horen. Het Leger des Heils komt ook op voor mensen die sociaal uitgesloten raken. Om gezinnen, kinderen en volwassenen. Het Leger werkt herstelgericht aan verandering en verbetering en daar past de 50|50 B-Green concept perfect in. Al diverse beheerders zijn doorgegroeid naar een job bij een nieuwe werkgever.

De Stichting SMPM heeft rond dit project veel in beweging gezet. Het gaat deze stichting om de ontwikkeling van een gezonde jeugd. Maar ook om kennisdeling, meedoen en talentontwikkeling. Dit groene project is dus niet alleen educatief, maar ook maatschappelijk en draagt bij aan een gezonder leven. Het idee om alle belangenpartijen met elkaar te verbinden in dit project, is ontwikkeld door SMPM voorzitter Theo Thuis.

Schermafbeelding 2015-05-05 om 21.28.57

Het Buurttuin Project Old Hickoryplein was een eindje verderop in de wijk al geruime tijd actief met een tuin. Dat was lang voordat 50|50 B-Green haar landing maakte op het Noordelijkste puntje van de wijk Wyckerpoort. Coördinator Leon Banser krijgt elke week een groep bewoners en gasten bij elkaar om op kleine schaal in de volle grond te tuinieren. Dat gebeurt achter een rij woningen aan het Old Hickoryplein. 50|50 B-Green heeft toenadering gezocht tot dit unieke en sfeervolle initiatief en wil heel graag samenwerken. Omdat er voor alle partijen veel te winnen en te delen valt in die samenwerking.

T36 Media heeft in dit project de rol van communicator. T36-Fouder Jean-Paul Toonen is ambassadeur van stadslandbouw en droeg veel bij in het concept. Middels engagementsmarketing is de spontane  betrokkenheid verder uitgegroeid. Hij bewaakt de transparantie en communicatie. Een van zijn favoriete doelen is, dat meer jongeren gaan begrijpen waar hun voedsel vandaan komt.

x0y84w277h153cw1500ch833_ft

Avenue2 helpt met informatie en advies. Deze partij bouwde de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerf-klimaat ontstaat. Bij de kwaliteit van het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers zal stadslandbouw een mobiele rol spelen. Omdat er altijd plekken te vinden zijn waar mensen elkaar willen ontmoeten rondom voeding, scholing en gezelligheid.

De Gemeente Maastricht heeft bij de oprichting ook bijgedragen met daadkracht en advies. Het perceel werd opgemeten, voorzien van afrastering en deels onderhouden. Vertegenwoordigd door ambtenaar Wim Meijs werd het initiatief flink op gang geholpen. Wim stak overigens ook in zijn eigen tijd de armen  uit de mouwen op het terrein. Hij is enkele jaren geleden helaas overleden.