Het project

Een riant perceel in de wijk Wyckerpoort Noord wordt sinds enkele jaren gebruikt voor Stadslandbouw. Het is een eenvoudige teelt van groenten in houten bakken, die gratis beschibaar worden gesteld aan iedereen die wil meedoen. Houten bakken, omdat het om een tijdelijke tuin gaat, die op een dag weer verplaatst zal worden. Je zou denken, het gaat om het leren kweken en klaarmaken van gezonde groenten. Ja, dat is ook zo. Maar de mobiele stadstuin is ook een leerzaam hoekje in de wijk geworden. Waar jong en oud samenwerkt. En men elkaar inspireert bij het verbouwen van vele soorten groenten.

 

Schermafbeelding 2018-08-20 om 08.50.02.png

 

Een groepje lokale initiatiefnemers hadden een idee voor de Maastrichtse Stadslandbouw. Want steeds meer particulieren zijn geïnteresseerd in de productie van eigen groenten en kruiden. Zo wordt er bijvoorbeeld door Loco Tuinen Maastricht biologische groenten geteeld op gezonde landbouwgrond. En zo voorzien biologische winkels en Landbouwbelang in gezonde groente die landelijk wordt geteeld. En uiteraard zijn er tal van particulieren die een eigen moestuin beheren. Maar voor het bebouwde deel van Maastricht is dat allemaal niet zo eenvoudig. Want de Maastrichtse grond is helemaal niet zo geschikt voor groente-teelt, omdat op de meeste plekken de bodem is verontreinigd met zinkassen en andere vervuiling.

 

bakkan-50-50-green.jpg

 

Het nieuwe idee is dat de productie van groenten veilig in houten bakken plaatsvindt. Dat heeft bovendien het voordeel dat je altijd van lokatie kunt veranderen, zonder dat de teelt onderbroken wordt. Door de bakken eenvoudig te verplaatsen. Het telen in houten bakken gebeurt op meerdere plaatsen in Nederland. En een van de meest succesvolle varianten is “de Tuinfabriek” in Utrecht, Hoog Catharijne. Met deze inspiratie gingen de initiatiefnemers op zoek in Maastricht naar een plek voor een kleinschalig proefproject. In een rondgang langs de Gemeente Maastricht en het Leger des Heils, kwam woningstichting st. Servatius in beeld met een perceel van 8.000 m2 aan de Kolonel Millerstraat. Daar waren immers een groot aantal woningen afgebroken en ligt een groot perceel in afwachting van een nieuwe bestemming.

 

Schermafbeelding 2018-08-20 om 08.50.16.png

 

Het initiatief heeft zichzelf 50|50 B-Green gedoopt en men heeft het perceel zo eenvoudig mogelijk ingericht voor groenteteelt. Uiteraard in houten bakken, waarvan er in totaal zo'n 400 stuks beschikbaar komen. Iedereen die het aardig lijkt om met een of meer bakken aan de slag te gaan, kan in overleg met de beheerder meedoen. Deze beheerder houdt de dagelijkse gang van zaken in de rails en helpt beginnelingen op gang. Wie meer informatie zoekt, kan contact opnemen met het Leger des Heils: 06-22999159. Met 50|50 B-Green heeft Maastricht weer een mooi, gezond proefproject voor de toekomst.

 

Schermafbeelding 2018-08-20 om 08.50.28.png